Ziņojumi un pārskati

Omniva Grupa sagatavo un publicē šādus ziņojumus un pārskatus:

• Omniva Grupas gada pārskati.
• Omniva Grupas integrētie gada un ilgtspējas pārskati.
• Omniva Grupas ceturkšņa pārskati.

Ziņojumi un pārskati ir pieejami igauņu valodā.