Valde un padome

Iepazīstieties ar cilvēkiem, kas ir mūsu uzņēmuma panākumu pamatā. Mūsu vadības komandas un uzraudzības padomes locekļi ir pieredzējuši profesionāļi, katrs ar savām unikālajām prasmēm un zināšanām. Viņu vadībā mēs spējam nodrošināt saviem klientiem vislabāko iespējamo apkalpošanu, produktus un pakalpojumus. Uzziniet vairāk par mūsu komandu un cilvēkiem, kas padara mūsu uzņēmumu par izcilu.

Omniva vadība

Mart Mägi
Valdes priekšsēdētājs
Gusts Muzikants
Valdes loceklis
Komercdirektors
Heiki Raadik
Valdes loceklis
Finanšu un risku direktors
Kastytis Valantinas
Valdes loceklis
Operāciju direktors
Martti Kuldma
Valdes loceklis
Inovāciju un tehnoloģiju direktors
Mari-Liis Küppar
Biznesa attīstības un mārketinga direktors
Sven Kukemelk
Starptautiskās uzņēmējdarbības viceprezidents
Jane Etverk
Pārmaiņu un personāla direktors
Reelika Lepp
Komunikācijas direktors

Uzraudzības padome

Helo Meigas
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs
Madis Laansalu
Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Rainer Osanik
Uzraudzības padomes loceklis
Rasmus Ruuda
Uzraudzības padomes loceklis
Toomas Talts
Uzraudzības padomes loceklis

Audita komiteja

Audita komiteja ir Uzraudzības padomes izveidota struktūra, kuras uzdevums ir konsultēt Uzraudzības padomi uzraudzības jautājumos. Revīzijas komiteja pārrauga šādas jomas:

• atbilstība grāmatvedības principiem;
• budžeta un finanšu atskaišu sagatavošana un apstiprināšana;
• ārējā audita darbības atbilstība un efektivitāte;
• iekšējās kontroles sistēmas izstrāde un darbība (tostarp riska pārvaldība);
• darbības likumība.

Rainer Osanik
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs
Helo Meigas
Revīzijas komitejas loceklis
Madis Laansalu
Revīzijas komitejas loceklis

ESG komiteja

ESG Komiteja ir konsultatīva vienība, ko izveidojusi Uzraudzības padome. Komitejas galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu Uzraudzības padomei Omniva Grupas ilgtspējas stratēģijas apstiprināšanā, analīzē, monitoringā, mērķu noteikšanā, risinājumu izvēlē un ar ilgtspēju saistītajos investīciju jautājumos. Komiteja fokusējas uz vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem, kā arī aspektiem, kas saistīti ar taisnīgu, caurskatāmu un ar rezultātiem saistītu atalgojuma principu ievērošanu uzņēmumā.

Madis Laansalu
ESG komitejas priekšsēdētājs
Helo Meigas
ESG komitejas loceklis
Rainer Osanik
ESG komitejas loceklis

Uzraudzības padomes, Audita un ESG komiteju locekļu atlīdzība

Ar vienīgā akcionāra 2017. gada 19. jūlija lēmumu Nr. 1.1-5/17-041 AS Eesti Post padomes priekšsēdētāja atlīdzība ir noteikta 1200 eiro mēnesī, bet locekļa atlīdzība ir noteikta 600 eiro mēnesī.

Saskaņā ar finanšu ministra 2017. gada 16. novembra rīkojumu Nr. 87 “”Kārtība, kādā nosakāma valsts dibināto nodibinājumu padomes locekļu un valsts dibinātās komercsabiedrības darbībā iesaistītās institūcijas locekļu atlīdzība un atlīdzības limiti”” vienīgais akcionārs ar 2017. gada 16. novembra lēmumu Nr. 1. 1-5/17-073 2017. gada 23. novembrī noteica, ka uzraudzības padomes loceklim papildu atlīdzība par mēnesi, kurā notiek revīzijas komitejas sēde, ir 25% no sabiedrības uzraudzības padomes locekļa atlīdzības, bet revīzijas komitejas priekšsēdētājam tā ir par 50% lielāka nekā iepriekš minētā atlīdzība.

Ar 2022. gada 2. marta lēmumu Nr. 1.1-5/22-006 tika noteikts, ka par dalību atalgojuma komitejas sēdē uzraudzības padomes loceklis saņem papildus 25% no sabiedrības uzraudzības padomes locekļa atalgojuma, bet atalgojuma komitejas priekšsēdētājam šis atalgojums ir par 50% lielāks nekā iepriekš minētais atalgojums.

Papildu atlīdzība tiek maksāta par mēnesi, kurā loceklis piedalījies revīzijas komitejas un atlīdzības komitejas sēdēs. Kopējā mēneša atlīdzība par piedalīšanos uzraudzības padomes struktūru darbībā nedrīkst pārsniegt 50% no uzraudzības padomes loceklim noteiktā atalgojuma, bet struktūras priekšsēdētājam tā nedrīkst pārsniegt 75% no uzraudzības padomes loceklim noteiktā atalgojuma.