Valdymas

Atraskite žmones, kurie atsakingi už OMNIVA sėkmę. Mūsų vadovai ir stebėtojų tarybos nariai yra patyrę profesionalai, išsiskiriantys savo unikalia patirtimi ir įgūdžiais. Jiems vadovaujant esame įgalinti klientams teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir produktus. Sužinokite daugiau apie mūsų komandą.

Valdymas

Mart Mägi
Valdybos pirmininkas
Gusts Muzikants
Valdybos narys
Komercijos vadovas
Heiki Raadik
Valdybos narys
Finansų ir rizikų valdymo vadovas
Kastytis Valantinas
Valdybos narys
Operacijų vadovas
Martti Kuldma
Valdybos narys
Inovacijų ir technologijų vadovas
Katrin Isotamm
Komunikacijos ir tvarumo vadovė
Mari-Liis Küppar
Klientų patirties ir rinkodaros vadovė
Sven Kukemelk
Tarptautinio verslo vadovas
Jane Etverk
Personalo ir pokyčių valdymo vadovė

Stebėtojų taryba

Helo Meigas
Stebėtojų tarybos pirmininkė
Madis Laansalu
Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas
Rainer Osanik
Stebėtojų tarybos narys
Rasmus Ruuda
Stebėtojų tarybos narys
Toomas Talts
Stebėtojų tarybos narys

Audito komitetas

Audito komitetas yra Stebėtojų tarybos įsteigtas organas, kuris konsultuoja tarybą priežiūros klausimais. Audito komitetas prižiūri šias sritis:

• apskaitos principų laikymasis;
• biudžetų ir finansinių ataskaitų rengimas ir tvirtinimas;
• išorės audito atlikimo tinkamumas ir efektyvumas;
• vidaus kontrolės sistemos kūrimas ir veikimas (įskaitant rizikų valdymą);
• operacijų teisėtumas.

Rainer Osanik
Audito komiteto pirmininkas
Helo Meigas
Audito komiteto narė
Madis Laansalu
Audito komiteto narys

Tvarumo komitetas

Tvarumo komitetas yra AS „Eesti Post“ Stebėtojų tarybos įsteigtas patariamasis organas, kurio pagrindinė užduotis yra padėti Stebėtojų tarybai analizuoti, stebėti ir tvirtinti OMNIVA tvarumo strategiją, susijusius tikslus, gaires ir investicijas. Komitetas daugiausia dėmesio skiria aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo (ESG) klausimams, įskaitant sprendimus, susijusius su sąžiningais, skaidriais ir į tikslą orientuotais atlygio principais įmonėje.

Madis Laansalu
Tvarumo komiteto pirmininkas
Helo Meigas
Tvarumo komiteto narė
Rainer Osanik
Tvarumo komiteto narys

Stebėtojų tarybos, Audito komiteto ir ESG komiteto narių atlyginimas

Akcininko sprendimu 2017-07-19 Nr.1.1-5/17-041 nustatytas AS „Eesti Post“ Stebėtojų tarybos pirmininko atlyginimas 1200 eurų per mėnesį, o nario atlygis – 600 eurų per mėnesį.

Pagal Estijos finansų ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 87 „Valstybės įsteigtų fondų stebėtojų tarybų narių ir organo narių, dalyvaujančių įmonės veikloje, dalyvaujant valstybei, darbo apmokėjimo tvarka ir atlyginimo ribos. “, akcininkas 2017-11-23 sprendimu Nr.1.1-5/17-073 nustatė, kad Stebėtojų tarybos nariui papildomas atlygis už mėnesį, per kurį vyksta audito komiteto posėdis, yra 25 proc. bendrovės Stebėtojų tarybos nario atlyginimo, o Audito komiteto pirmininkui – 50 proc. didesnis už minėtą atlygį.

2022-03-02 sprendimu Nr.1.1-5/22-006 papildomas atlygis Stebėtojų tarybos nariui už Atlyginimų komiteto posėdžio mėnesį yra 25% stebėtojų tarybos nario atlyginimo, o Stebėtojų tarybos pirmininkui mokama 50% daugiau nei minėtas atlygis.

Papildomas atlygis mokamas už mėnesį, kurį narys dalyvavo Audito komiteto ir Atlyginimų komiteto posėdžiuose. Bendras mėnesinis atlygis už dalyvavimą Stebėtojų tarybos organų veikloje negali viršyti 50 proc. Stebėtojų tarybos nariui nustatyto atlyginimo, o komiteto pirmininkui – 75 proc. Stebėtojų tarybos nariui nustatyto atlyginimo.