Pirkimai

Vykdydama pirkimus, AS „Eesti Post“ turi laikytis Estijos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus tvarkų.

Svarbiausi pirkimai nurodomi pirkimų plane. Pranešimai apie skelbiamus pirkimus yra skelbiami Viešųjų pirkimų registre.

AS „Eesti Post“ pirkimų procedūrų aprašymas apima veiklas planuojant, rengiant ir vykdant pirkimus.

Norėtumėte susisiekti dėl pirkimų?


    Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal OMNIVA klientų duomenų tvarkymo principus.