Hanked

AS Eesti Post hangete läbiviimisel peab Omniva lähtuma Eesti riigihangete seadusest ja ettevõtte hankekorrast.

Suuremad hanked avalikustatakse hankeplaanis. Hanketeated avaldatakse riigihangete registris.

AS Eesti Post Hangete läbiviimise kord kirjeldab hangete planeerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise tegevusi.

Kas soovid meiega hangetega seotud teemadel ühendust võtta?


    Sinu isikuandmeid töödeldakse vastavalt Omniva kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.