Vihjekanal

Omniva tegevus põhineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel. Meie jaoks on väga oluline, et kõik meie töötajad järgiksid meie eetilisi väärtusi ja tõekspidamisi.

Kui märkad ebaeetilist käitumist, korruptsiooni, pettust, seaduste või reeglite rikkumist, julgustame sind meile sellest teada andma.

Vihjekanali kaudu saab konfidentsiaalselt teada anda rikkumistest, ebaeetilisest või võimalikust väärkäitumisest. Vihjekanalit haldab Omniva siseauditi osakond ja tagab teataja anonüümsuse.

Aruandlusprotsess