Pasitikėjimo linija

OMNIVA veikla grindžiama sąžiningumo ir skaidrumo principais. Mums labai svarbu, kad visi mūsų darbuotojai vadovautųsi mūsų vertybėmis ir įsitikinimais.

Jei pastebėjote neetišką elgesį, korupciją, sukčiavimą, įstatymų ar taisyklių pažeidimus, kviečiame mums pranešti apie tokį netinkamą elgesį. Apie pažeidimus, neetiškus ar įtariamus nusižengimus galima pranešti konfidencialiai per Pasitikėjimo liniją.

OMNIVA vidaus audito skyrius administruoja informavimo liniją ir užtikrina informaciją pateikusiojo asmens anonimiškumą.

Informavimo procesas