Ataskaitos

OMNIVA rengia ir skelbia šias ataskaitas:

• Metinės veiklos ataskaitos
• Integruotos metinės ir tvarumo ataskaitos
• Ketvirčio finansinės ataskaitos

Šios ataskaitos prienamos tik estų kalba.