Tvarumas

Siekiame iki 2026 m. tapti prioritetiniu logistikos operatoriumi, atsakingai ir tvariai užtikrinančiu sklandžias integruotas daugiakanales paslaugas.

Tvarumas yra mūsų kasdienės verslo veiklos ir ilgalaikės strategijos pagrindas. Mes nuosekliai diegiame tvarumo praktikas ir technologijas, kad sumažintume neigiamą ir padidintume teigiamą vykdomos veiklos poveikį aplinkai. Siekiame įkvėpti savo verslo partnerius sekti mūsų ekologiniais principais. Didžiuojamės atlikdami svarbų socialinį vaidmenį rinkose, kuriose dirbame, ir siekiame sukurti džiugią darbo aplinką mūsų darbuotojams, įtraukiant ir platesnį bendruomenės ratą.

Mūsų įsipareigojimai

OMNIVA tvarumo pastangos sutelktos į tris pagrindines sritis – siekį tapti pageidaujamu ir patikimu paslaugų teikėju, užtikrinti švarią ir žalią aplinką bei kurti saugias ir džiaugsmą teikiančias darbo vietas. Šie akcentai yra mūsų verslo pagrindas ir taip pat stipriai susieti su tvaraus vystymosi tikslais (SDG), dėl kurių 2015 metais susitarė Jungtinės Tautos. Siekdama remti pasaulinį tvarumo vystymą, OMNIVA grupė įsipareigoja sutelkti dėmesį į šešis pasirinktus tvaraus vystymosi tikslus. Visose pasirinktose srityse išsikėlėme ambicingus tikslus ir parengėme veiksmų planus, investuojame į tvarius sprendimus ir nuolat vertiname savo pažangą.

Bendruomenei

Pageidaujamas paslaugų teikėjas

Mūsų bendruomenė yra mūsų verslo pagrindas. Tikime, kad bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis gali paskatinti abipusį, tvarų augimą. Esame pageidaujamas logistikos operatorius regione, nes klientų ir partnerių pasitikėjimą įgyjame nuosekliai, teikdami profesionalias paslaugas ir tvarų aptarnavimą. Mes suartiname pasaulio bendruomenes.

Planetai

Švari ir žalia aplinka

Mūsų atsakomybė tausoti aplinką nesibaigia CO2 emisijų mažinimu. Mūsų požiūris į vartojimą tapo ekologiškesnis, apimant pakuočių pasirinkimą, perdirbimo procedūras ir transportavimo galimybes. OMNIVA yra įsipareigojusi puoselėti tvarios veiklos kultūrą iš organizacijos vidaus, tačiau taip pat siekiame pasitelkti tiekėjus ir partnerius, pritariančius mūsų vertybėms ir taip pat puoselėjančius tvarumą.

Darbuotojams

Puiki vieta dirbti

OMNIVA įmonei yra garbė būti pirmaujančiu darbdaviu Baltijos šalyse. Žinome, kad mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo. Stengiamės kurti darbo kultūrą, kurioje pirmenybė teikiama komandos gerovei, įtraukiant darbuotojus į sprendimų priėmimą, kuriant augimą, atvirą bendravimą skatinančią ir lygias teisias suteikiančią aplinką. Tikime, kad kiekvieno atsidavimas ir įsitraukimas padeda sėkmingai siekti įmonės tikslų.

Tvarumo ataskaitos

Susipažinkite su mūsų tvarumo ataskaitomis ir kita susijusia medžiaga.