Atjaunots Omniva Grupas Rīcības kodekss 

29.04.2024
Atjaunots Omniva Grupas Rīcības kodekss 

Omniva Uzraudzības padome ir apstiprinājusi atjaunoto Omniba Grupas Rīcības kodeksu.  

Omniva Grupa apņemas ievērot visaugstākos godprātības un ētiskas rīcības standartus, lai arī turpmāk būtu uzticams partneris saviem darbiniekiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem. Kā uzņēmums mēs piemērojam starptautiskos cilvēktiesību, darba apstākļu, vides un uzņēmējdarbības ētikas standartus un vienmēr cenšamies sasniegt vairāk, nekā nosaka spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.   

Mēs sagaidām no saviem darbiniekiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem tikpat atbildīgu rīcību, lai uzturētu labas ilgtermiņa biznesa attiecības un pozitīvu sadarbību. Šobrīd Rīcības kodekss ir pievienots visiem darbinieku un partneru līgumiem.

Ikviens, kuram nepieciešami paskaidrojumi vai norādījumi ar uzvedību saistītos jautājumos vai kurš vēlas ziņot par aizdomām par Rīcības kodeksa pārkāpumiem, ir aicināts sazināties ar Ētikas komiteju, rakstot uz šādām adresēm: 

eetika@omniva.ee (Igaunijā); 

etika@omniva.lv (Latvijā);   

etika@omniva.lt (Lietuvā).