Omniva nõukogu kinnitas uuendatud käitumiskoodeksi

29.04.2024
Omniva nõukogu kinnitas uuendatud käitumiskoodeksi

Omniva kontsern on pühendunud kõrgeimate aususe ja eetilise käitumise standardite järgimisele, et olla jätkuvalt ja järjepidevalt usaldusväärne partner oma töötajatele, tarnijatele ja äripartneritele. Ettevõttena järgmine rahvusvahelisi inimõiguste, töötingimuste, keskkonna ja ärieetika standardeid ning panustame enam, kui kehtivad seadused ja määrused seda nõuavad. 

Eduka ja positiivse koostöö eesmärgil soovime oma töötajatelt, tarnijatelt ja äripartneritelt samaväärset vastutustundlikku käitumist. Käesolevalt ja edaspidi on käitumiskoodeks lisatud kõikidele töötajate ja partnerite lepingutele. 

Selgituste, juhiste või võimaliku käitumiskoodeksi rikkumise kahtlusega palume võtta ühendust Omniva eetikakomiteega: 

eetika@omniva.ee (Eestis);  

etika@omniva.lv (Lätis);  

etika@omniva.lt (Leedus).