50

Darbinikeu eNPS 2026.gadā.

40 – 60%

Dzimumu līdzsvars uzņēmum vadībā līdz 2026.gadam.

<4

LTIFR (Lost Time Injury frequency rate) līdz 2026.gadam.

Galvenās ietekmes un rīcības jomas

Darbinieku veselība un drošība

Drošs un veselīgs darbaspēks ir mūsu darbinieku labklājības un organizācijas kopējo panākumu pamatā. Tas nav tikai juridisks pienākums, bet arī morāls imperatīvs. Mūsu apņemšanās nodrošināt drošu darba vidi veicina uzticības, iesaistīšanās un produktivitātes kultūru, nodrošinot, ka mūsu darbinieki var attīstīties gan personiski, gan profesionāli.

Nodarbinātības prakse, dažādība, vienlīdzīgas iespējas

Dazādības veicināšana, godīga nodarbinātības prakse un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana sniedz stratēģiskas priekšrocības. Daudzveidīgs darbaspēks piedāvā dažādas perspektīvas un idejas, uzlabojot inovācijas, radošumu un problēmu risināšanas spējas, kas ir būtiskas mūsu uzņēmuma ilgstošai izaugsmei un panākumiem. Mēs esam pārliecināti, ka tam ir izšķiroša nozīme mūsdienu daudzveidīgajā un savstarpēji saistītajā biznesa vidē.

Darbinieku iesaiste

Mēs ticam iesaistes kultūrai un esam pārliecināti, ka tā ir ļoti svarīga, jo tā tieši korelē ar paaugstinātu produktivitāti un veiktspēju. Mēs vēlamies un darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu darbinieki jūtas novērtēti, iesaistīti un saistīti ar savu darbu. Mēs ieguldām viņu labklājībā un rīkos, lai nodrošinātu iespējas vieglai un mērķtiecīgai iesaistei. Mēs tiecamies pēc prieka un cieņas kultūras iedzīvināšanas un nostiprināšanas.