Lieliska vieta darbam

Ilgtspēja

Līdz 2026.gadam mēs vēlamies kļūt par klientu iecienītāko loģistikas partneri, nodrošinot ērtus un uzticamus daudzkanālu pakalpojumus ilgtspējīgā veidā.

Ilgtspēja ir mūsu ikdienas uzņēmējdarbības un ilgtermiņa stratēģijas pamatā. Mēs konsekventi ieviešam ilgtspējīgas prakses un tehnoloģijas, lai samazinātu mūsu darbības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un palielinātu tās pozitīvo ietekmi. Mūsu mērķis ir iedvesmot savus sadarbības partnerus sekot mūsu paraugam. Mēs lepojamies ar to, ka ieņemam nozīmīgu sociālo lomu tirgos, kuros strādājam, un cenšamies radīt izcilu darba vidi saviem darbiniekiem, kā arī vienlaikus iesaistot plašākas kopienas.

Mūsu apņemšanās

Omniva ilgtspējas jomā fokusējas uz trim pamata jomām: uzticamākais un iecienītākais pakalpojumu nodrošinātājs, tīra un zaļāka apkārtējā vide un lieliska vieta, kur strādāt. Šīs jomas ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā un saistītas ar 2015.gadā definētājiem ANO Ilgtspējas attīstības mērķiem. Lai paplašinātu mūsu atbalstu globālai ilgtspējīgai attīstībai, Omniva apņemšanās ir vērsta uz sešiem ANO ilgtspējas mērķiem, kas nodrošina skaidru pamatu kā vadīt un mērīt mūsu progresu šajās ilgtspējas jomās. Katrā no jomām mēs esam skaidri identificējuši ambiciozus mērķus un ceļa kartes, mēs investējam ilgtspējīgos risinājumos un pastāvīgi novērtējam savu progresu.

MÅ«su kopienai

Iecienītākais pakalpojumu sniedzējs

Mūsu darbības pamatā ir mūsu kopiena. Mēs ticam, ka sadarbība ar vietējām kopienām veicina abpusēju, ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs esam reģiona iecienītākais loģistikas operators, jo iemantojam savu klientu un partneru uzticību, sniedzot konsekventus, profesionālus un ilgtspējīgus pakalpojumus. Ar savu darbu mēs satuvinām globālās kopienas.

Mūsu planētai

Tīra un zaļāka vide

Mūsu atbildība pret vidi nebeidzas ar CO2 emisiju samazināšanu. Mēs esam padarījuši videi draudzīgāku savu pieeju patēriņam – gan iepakojuma izvēli, gan tā pārstrādi un arī sūtījuma piegādi. Esam apņēmušies sekmēt ilgtspējas kultūras iedzīvināšanu ne tikai no uzņēmuma iekšienes, bet mēs arī cenšamies sadarboties ar piegādātājiem un partneriem, ar kuriem mums ir vienotas vērtības un apņemšanās strādāt ilgtspējīgi.

Mūsu cilvēkiem

Lieliska vieta darbam

Esam pagodināti būt par vienu no vadošajiem darba devējiem Baltijā. Mēs zinām, ka mūsu panākumi ir atkarīgi no mūsu darbinieku motivācijas un apmierinātības. Mēs cenšamies veidot tādu darba kultūru, kuras prioritāte ir labklājība, iesaistot darbiniekus lēmumu pieņemšanā, nodrošinot atbalstošu, iekļaujošu vidi un vienlīdzīgas iespējas ikvienam. Lieliska darbavieta mūsu izpratnē nozīmē, ka ikviens ir iesaistīts un apņēmības pilns sasniegt uzņēmuma kopīgos mērķus.

Ilgtspējas ziņojumi

Iepazīstieties ar mūsu ziņojumiem un citiem ar ESG saistītiem materiāliem.