50%

Mūsu emisiju samazinājums līdz 2030.gadam.

100%

Pārdotais atjaunojamo un pārstrādājamo iepakojumu īpatsvars līdz 2026.gadam.

75%

Atjaunojamās enerģijas izmantošanas īpatsvars savās ēkās līdz 20230.gadam.

Galvenās ietekmes un rīcības jomas

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

Omniva emisiju samazināšanas mērķi demonstrē mūsu atbildību pret apkārtējo vidi. Mēs esam apņēmušies būtiski samazināt savas emsijas visos savu operāciju posmos: pārejot uz elektorisko autoparku, paaugstinot biodegvielu izmantošanas īpatsvaru, optimizējot savus maršrutus, vienlaikus tajā iesaistot mūsu darbiniekus, klientus un partnerus. Ir svarīgi, lai mūsu piegādes ķēdē arī būtu tāda pati attieksme pret vides atbildību un sociālajiem standartiem, lai mēs kopā varam aktīvi strādāt ilgtspējīgai nākotnei, samazinot savu ietekmi uz klimatu un maksimizējot mūsu pozitīvo ietekmi.

Enerģijas patēriņš

Mūsu mērķis ir darīt lietas efektīvāk un samazināt mūsu ietekmi uz mūsu planētu. Mēs esam apņēmušies ieviest inovatīvus isinājumus, kas diversificē mūsu enerģijas patēriņu. Mūsu biroju telpās un loģistikas centros mēs ieviešam labākos risinājums enerģijas efektivitātes jomā, izmantojam saules paneļus un citus risinājumus. Tas iet roku rokā ar labāko risinajumu izstrādi un ilgtermiņa skatījumu uz ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa modeli.

Iepakojums

Mēs fokusējamies uz risinājumu izstrādi, lai būtiski samazinātu atrkitumus no iepakojuma visā mūsu piegādes ķēdē, tādējādi uzstādot jaunu standartu industrijai ilgtspējas jomā. Tā kā pārmērīga iepakojuma lietošana būtiski ietekmē vides degradēšanos un sūtījumu piegāde ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā, mēs redzam lielu pievienoto vērtību mūsu darbinieku un klientu iesaistē – izmantojot dažādas izglītojošas aktivitātes un definētu rīcības kodeksu ilgtspējīgai biznesa praksei mūsu piegādes ķēdē.