50%

Vähem emissioone aastaks 2030.

100%

Omniva müüdavad pakendid on aastaks 2026 komposteeritavad, korduv- või taaskasutatavad.

75%

Taastuvenergiat Omniva hoonetes aastaks 2030.

Olulisemad mõju- ja tegevusvaldkonnad

Kasvuhoonegaaside emissioonid

Omniva on võtnud eesmärgiks kasvuhoonegaaside emissioonide märkimisväärse vähendamise juba lähiaastatel. Astume selleks mitmesuguseid samme – suurendame elektriautode hulka ja biokütuste kasutamist oma sõidukipargis, optimeerime kanderinge ning kaasame keskkonnateemadesse ja -eesmärkidesse panustama kõiki töötajaid, kliente ja partnereid. On oluline, et meie väärtusahela liikmed järgiksid sarnaseid keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid, sest vaid nii saame ühiselt vähendada oma mõju kliimamuutustele ning suurendada positiivset keskkonna käejälge.

Energiatarbimine

Meie eesmärk on teha asju tõhusamalt ja vähendada oma mõju planeedile. Otsime ja testime uuenduslikke lahendusi, mis mitmekesistavad ja tõhustavad energiatarbimist kõikjal meie operatsioonides. Näeme, et Omniva büroohooned ja logistikakeskused peaksid olema energiatõhususe, taastuvenergia kasutuse ja tootmise ning innovatsiooni osas valdkonna parimad. Kõik see käib käsikäes meie pika vaatega, mis väärtustab jätkusuutlikku ja vastutustundlikku ettevõtlust.

Pakendiprügi

Keskendume lahenduste väljatöötamisele, mis aitavad oluliselt vähendada pakendijäätmeid Omniva tegevuses, sh tarneahelas. Kuna prügi ja kasvav pakendite hulk on osaks keskkonnaprobleemidest ning pakkide kohaletoimetamine on meie äritegevuse keskmes, näeme suurt väärtust nii oma töötajate kui klientide harimises ja kaasamises.