Puhas ja roheline keskkond

Kestlikkus

Tahame olla aastaks 2026 eelistatuim logistikapartner, pakkudes kliendikeskset teenust pühendunult ja vastutustundlikult.

Kestlikkus on meie igapäevase äritegevuse ja pikaajalise strateegia keskmes. Me rakendame järjepidevalt kestlikke tavasid ja tehnoloogiaid, et vähendada oma tegevuse jalajälge ning suurendada selle positiivset mõju. Meie eesmärk on inspireerida ka oma partnereid järgima meie keskkonnaalaseid püüdlusi. Oleme uhked oma olulise ühiskondliku rolli üle turgudel, kus tegutseme. Meie soov on luua oma töötajate jaoks rõõmus ja hinnatud töökeskkond ning kaasata ja edendada oma kogukondi ka laiemalt.

Meie lubadus

Omniva jätkusuutlikkuse strateegia keskendub kolmele võtmevaldkonnale: eelistatud ja usaldusväärne teenusepakkuja, puhas ja roheline keskkond ning rõõmu pakkuv töökoht. Need äri, planeedi ja inimestega seotud kolm olulist fookust on meie ettevõtte äritegevuse keskmes. Oleme oma pika vaate ja jätkusuutliku äri sidunud ka ÜRO Säästva Arengu Eesmärkidega (UN Sustainable Development Goals), panustades enim kuue valitud eesmärgi saavutamisse, mis panevad hea aluse meie edusammude juhtimiseks ja mõõtmiseks. Kõigis oma fookusteemades oleme selgelt määratlenud ambitsioonikad eesmärgid ja neid toetavad tegevusplaanid, investeerime kestlikesse lahendustesse ning jälgime ja hindame pidevalt oma arengut.

Meie kogukonna heaks

Eelistatud teenusepakkuja

Meie kogukond on meie tegevuse keskmes. Usume, et koostöö kohalike kogukondadega viib mõlemapoolse jätkusuutliku kasvuni. Oleme piirkonna eelistatuim logistikateenuse pakkuja, kuna oleme püsiva, professionaalse ja jätkusuutliku teenindusega võitnud oma klientide ja partnerite usalduse.

Meie planeedi heaks

Puhas ja roheline keskkond

Meie vastutus keskkonna ees ei piirdu vaid CO2 heitmete vähendamisega. Tahame olla keskkonnasõbralikud nii oma pakendite valikus, ringmajanduse protsessides kui ka transpordivõimalustes. Omniva on pühendunud jätkusuutliku kultuuri edendamisele ning meile on oluline koostöö tarnijate ja partneritega, kes jagavad meiega samu väärtusi ning pühendumist jätkusuutlikkusele.

Meie inimeste heaks

Rõõmus töökoht

Omnival on au olla Baltikumi juhtivate tööandjate seas. Me teame, et meie edu sõltub meie töötajate motivatsioonist ja rahulolust. Püüame luua töökultuuri, mis seab esikohale heaolu, kaasates töötajaid otsuste tegemisse, pakkudes toetavat ja kaasavat keskkonda ning võrdseid võimalusi. Soovime Omnivas, et kõik töötajad oleksid kaasatud ja pühendunud ühiste eesmärkide saavutamisele.

Kestlikkusaruanded

Tutvuge meie aruannete ja muude ESG-ga seotud materjalidega.