50

Töötajate soovitusindeks (eNPS) aastaks 2026.

40 – 60%

Sooline tasakaal tippjuhtkonnas aastaks 2026.

<4

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) aastaks 2026.

Olulisemad mõju- ja tegevusvaldkonnad

Töötervishoid ja -turvalisus

Töötervishoid ja -ohutus on meie töötajate heaolu ja kogu organisatsiooni üldise edu aluseks. Oleme pühendunud avatud ja turvalise töökeskkonna loomisele, mis omakorda on aluseks usaldusel, kaasatusel ja tulemustel põhinevale töökultuurile.

Töökoha praktikad, mitmekesisus, võrdsed võimalused

Näeme mitmekesisuse, õiglaste ning eetiliste praktikate ja võrdsete võimaluste edendamises strateegilist eelist. Usume, et mitmekesisus organisatsioonis toob kaasa erinevaid vaatenurki ja ideid, aitab edendada innovatsiooni, loovust ja probleemide lahendamise võimet – kõik need on meie ettevõtte püsivaks kasvuks ja eduks kaasaegsel ärimaastikul hädavajalikud.

Töötajate kaasatus

Omnivas on kaasamine olulisel kohal. Usume, et see on otseses seoses igapäevase tootlikkuse kasvu ja paremate äritulemustega. Soovime ja anname endast parima, et meie töötajad tunneksid end väärtustatuna ja kaasatuna. Investeerime nende heaolusse ja mitmesugustesse tööriistadesse, mis kaasatust ja kommunikatsiooni edendavad. Püüdleme rõõmu ja lugupidamise kultuuri poole.