50%

Emisijų sumažinimas iki 2030 m.

100%

Daugkartinio naudojimo, perdirbamų ar kompostuojamų pakuočių dalis tarp visų parduotų pakuočių iki 2026 m.

75%

Atsinaujinančios energijos suvartojimas mums priklausančiuose objektuose iki 2030 m.

Pagrindinės įtakos ir veiklos sritys

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija

Siekdami gerokai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, išsikėlėme šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo tikslus. Jų sieksime naudojamus automobilius pakeisdami elektriniais, didindami biokuro naudojimą, optimizuodami savo maršrutus ir į įvairias iniciatyvas įtraukdami savo darbuotojus, klientus bei partnerius. Labai svarbu, kad mūsų tiekimo grandinė laikytųsi tų pačių aukštų aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartų. Kartu mažindami savo veiklos neigiamą poveikį klimatui ir maksimaliai padidindami teigiamą įtaką aplinkosaugai mes užsitikrinsime tvaresnę ateitį.

Energijos suvartojimas

Mūsų tikslas yra veikti efektyviau ir taip sumažinti savo neigiamą poveikį planetai. Esame įsipareigoję ieškoti inovatyvių sprendimų, kurie paįvairintų mūsų naudojamos energijos šaltinius. Savo biurų pastatuose ir logistikos centruose siekiame geriausio savo klasėje energijos vartojimo efektyvumo, saulės energijos panaudojimo ir pan. Tai dera su mūsų ilgalaike veiklos strategija ir noru atsakingai ir tvariai vystyti verslą.

Pakuotės

Sutelkę dėmesį į sprendimų paiešką, kaip mažinti išmetamų pakuočių kiekį, kartu keliame tvarumo standartą rinkoje. Kadangi perteklinis pakuočių naudojimas smarkiai prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai, o pakuotės yra mūsų verslo pagrindas, matome vertę į tvarumo iniciatyvas įtraukti savo darbuotojus ir klientus. Tai darome per įvairią edukacinę veiklą, savo elgesio kodekso nuostatas bei tvaraus verslo praktikas.