Duomenų tvarkymo principai

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kuri leidžia identifikuoti asmenį, arba kurio tapatybė gali būti nustatyta. Jei pagal asmens duomenis galima atskirti vieną asmenį nuo kitų, labai tikėtina, kad tokie duomenys yra asmens duomenys. Be asmens vardo ir pavardės, asmens kodo, pašto adreso ir tinklo identifikatorių, asmens duomenys gali būti bet kokie kiti duomenys, išreiškiantys asmens prigimtines, psichologines, fiziologines, ekonomines, kultūrines ar socialines savybes, santykius ir priklausomybę tam tikroms grupėms.

Kas yra asmens duomenų tvarkymas?

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia veikla, atliekama su asmens duomenimis. Tai, be kita ko, yra duomenų rinkimas, saugojimas, perdavimas, keitimas, ištrynimas, sisteminimas ir duomenų skaitymas.

Kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)?

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sukuria suderintą taisyklių rinkinį, taikomą visiems ES tvarkomiems asmens duomenims. Jo tikslas – užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą, suteikiant asmenims didesnę jų duomenų kontrolę bei apsaugą . 2016 m. gegužės 4 d. BDAR buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kuri galite peržiūrėti čia.